Meerdere tips over gevonden baby

woensdag 10 december 2014

Alkmaar - Opsporing Verzocht heeft dinsdag 9 december aandacht besteed aan de zaak van de vorige week in het Rekerhoutpark gevonden overleden baby. Tot nu toe heeft de politie meerdere tips binnengekregen. Ook met die nieuwe tips gaat de politie verder rechercheren.

Op basis van nader onderzoek en aanwijzingen van de vinder is de preciezeplaats waar de baby is gevonden vastgesteld. De baby is gevonden nabij hettuintje langs het Heimanspad, tegenover de tennisbanen in het Rekerhoutpark.Door deze nauwkeurige locatiebepaling hoopt de politie op meer tips van mensendie zich iets kunnen herinneren over wat zich daar mogelijk in de laatste tweeweken heeft afgespeeld, mensen die daar bijvoorbeeld hun hond hebben uitgelatenof langs hebben gewandeld of gefietst.

Onderzoek

Toen vorige week woensdag de overleden baby in het Rekerhoutpark werdgevonden, is door de politie direct een onderzoek gestart, waarbij uitgebreidsporenonderzoek is gedaan. Die sporen worden nader onderzocht. De politie is eenTeam Grootschalige Opsporing gestart en er is onder meer een buurt- enpassantenonderzoek gedaan. Er werken ruim 20 rechercheurs aan deze zaak.

In het onderzoek zet de politie diverse deskundigen van het NederlandsForensisch Instituut (NFI) in. In deze zaak Laat de politie zich tevens bijstaandoor gedragsdeskundigen, neonatologen en andere gespecialiseerde artsen op hetgebied van pasgeborenen.

Bureau NH

Woensdag 10 december wordt er in het opsporingsprogramma van RTVNH, BureauNH, ingegaan op de vondst van de baby. De uitzending is om 18.15 uur en wordt deaankomende week diverse malen herhaald.

Heeft u informatie?

Het rechercheteam doet nogmaals een oproep informatie die verband kan houdenmet het achterlaten van de baby te melden. De politie komt graag in contact metmensen die de afgelopen twee weken iets in het Rekerhoutpark hebben opgemerktdat mogelijk met deze zaak te maken heeft. Ook getuigen die vermoeden wie demoeder is, worden verzocht de politie te bellen. Je kindje alleen achterlaten ineen park, als je dat blijkbaar als enige oplossing ziet, lijkt een vreselijkebeslissing. We hopen dat de moeder zich meldt. Dit zijn geen geheimen die je metje mee wil dragen. Heeft u informatie? Bel dan met de 0900-8844. Liever anoniem?Bel dan met Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

Gerelateerde berichten

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Schoorl | 112 alarmeringen Schoorl | Goedkoop Tanken in Schoorl | Supermarkten in Schoorl | Weerbericht Schoorl