Training systemisch werk en familieopstellingen | Sonja Elferink Spiritueel Coach

datum: zaterdag 9 september 2017

Training systemisch werk en familieopstellingen | Sonja Elferink Spiritueel Coach

Systemisch werk en familieopstellingen 14 dagen/7 weekeinden
Het systeem:
Een familie wordt als een systeem gezien met een eigen dynamiek. Een systeem kan zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door personen op te stellen in de ruimte. Opstellingen maken verstoorde verhoudingen in het systeem inzichtelijk en tastbaar. Het evenwicht binnen een systeem wordt onbewust geleefd door drie basisaannames:

Iedereen maakt deel uit van en heeft recht op zijn/haar plaats in dat systeem van herkomst en heeft het recht erbij te horen en als zodanig erkend en geëerd te
worden.
Iedereen neemt zijn/haar specifieke rol in binnen het systeem daarbij is er sprake van ordening.
Er is balans tussen geven en ontvangen.

Soms worden deze 'regels' verstoord, bijvoorbeeld wanneer familieleden worden buitengesloten, doodgezwegen, of onbekend zijn. Of daar waar de balans in geven en ontvangen in een familie is verdwenen. Uit trouw en loyaliteit aan bijv. de ouders,kunnen we onbewust en onbedoeld de disbalans in stand houden. Hierdoor ontstaan verstrikkingen, die ertoe kunnen leiden, dat we (soms letterlijk) onze plek niet kunnen vinden, onzeker en je 'niet jezelf' voelt, moeilijk keuzes kunnen maken, nergens rust in kunnen vinden, of we ervaren heftige emoties, die we van onszelf onbegrijpelijk vinden. In de familie- opstellingen worden deze verstrikkingen zichtbaar gemaakt, zodat wat nog niet is afgevoeld alsnog doorvoeld kan worden en de energie jou kan verlaten.

Het zichtbaar maken en erkennen van "wat is", geeft ruimte voor verandering. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf, van binnenuit, bewegen in de richting van oplossen. Met behulp van de opstelling wordt het oplossen zichtbaar gemaakt. Vaak krijgt degene voor wie de opstelling is (soms eindelijk) zijn plek in het systeem en wordt de balans in geven en nemen in het eigen systeem hersteld.
Hoe werken familieopstellingen? Het bijzondere aan familieopstellingen is dat er gewerkt wordt met een lichamelijk, energetisch en emotioneel veld, dat zichtbaar gemaakt wordt door het opstellen van representanten. Dit kunnen mensen zijn maar ook voorwerpen. De mensheid maakt al eeuwenlang gebruik van dit veld. Opstellingen zijn te vergelijken met oude rituelen die bij vele oervolkeren terug te vinden zijn.

Effecten: Deelnemers aan familieopstellingen ervaren een inzichten in zichzelf en in (familie)patronen Zowel de eigen opstelling, als het plaatsvervanger/representant zijn in opstellingen van anderen, dienen als bron bij het doorzien van eigen problemen. Er ontstaat een diepgaande impuls van aanvaarding en verandering.

Opstellingen als spiegel:
Als kind hebben we geleerd om onze emoties en gevoelens weg te stoppen, te ontkennen en te vermijden omdat deze gevoelens vaak als te heftig en overweldigend zijn ervaren om welke reden dan ook. En elke keer dat er nú een emotie of een overweldigend gevoel aan zit te komen maken we gebruik van overlevingsstrategieën om dat, wat we nooit meer willen ervaren, veilig te stellen. Langdurige onderdrukking van deze emoties en gevoelens (ook wel traumadelen genoemd) kunnen resulteren in tal van psychische en fysieke klachten, relatieproblemen, moeilijkheden in het gezin of werk, waardoor leven overleven wordt. Met behulp van opstellingen kunnen verborgen delen weer zichtbaar worden en overlevingsstrategieën blootgelegd en aanvaard waardoor je een diep gevoel van vrijheid kan ervaren en weer bewust wordt van wie je wérkelijk bent.

Deze training is bestemd voor:
Therapeuten en coaches
en voor iedereen die geïnteresseerd is in het doorzien van oude gewoonten,
patronen, overtuigingen en trauma's.

Gedurende de opleiding word je begeleid, maak je verslagen van je persoonlijke
proces en ontvang je feedback. Dit vanuit de visie dat je een ander niet kan
begeleiden wanneer je zelf de weg niet bent gegaan.


Wat zijn de leerdoelen?
kennis van de wetmatigheden, dynamieken en symptomen van de verschillende systemen.
maken, analyseren van het genogram aan de hand van het eigen systeem
kennen en herkennen van veel voorkomende verstrikkingen in de relatie tussen ouders en kinderen en de gevolgen daarvan
kennen en herkennen en werken met traumadelen, overlevings- en verdedigingsmechanismes en gezonde delen
bewustwording van de innerlijke dialoog en het verlangen
kennen en erkenen van het belang van de innerlijke houding van de opsteller

Aan het eind van de training ben je in staat een opstelling te begeleiden in een groep met representanten, in een één op één sessie of met behulp van voorwerpen.

Aanbevolen literatuur:
Frans Ruppert: Symbiose en autonomie
Frans Ruppert: Bevrijding van trauma, angst en onmacht, op weg naar gezonde autonomie en liefde
Frans Ruppert: Vroegkinderlijk trauma, zwangerschap, geboorte en eerste levensjaren
Margriet Wentink: Je verlangen, dwaallicht of kompas?
Ingrid Dykstra: familieopstellingen met kinderen en jongeren

Locatie: Helderseweg 3b, 1815 AB Alkmaar
Data: 9 en 10 september, 7 en 8 oktober, 4 en 5 november, 9 en 10 december 2017, 13 en 14 januari, 10 en 11 februari,
10 en 11 maart 2018
Tijd: 10.00 uur tot ca. 17.00 uur
Vergoeding: € 1540,- incl. btw, manual, koffie/thee en uitgebreide lunch.
Aanmelden: via contactformulier
telefonisch op 072-5745191 of 06-46043833
sonja@spiritueelcoach.nl

bron: https://www.facebook.com/events/1622127221150720/
2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Schoorl | 112 alarmeringen Schoorl | Goedkoop Tanken in Schoorl | Supermarkten in Schoorl | Weerbericht Schoorl